Náš tým

JUDr. FILIP HRUŠKA

ADVOKÁT


Z PŘEDCHOZÍ PRAXE:
■ Baker & McKenzie, CZ
■ Swinton & Co., Canada
■ Absolvent Právnické fakulty UK

SPECIALIZACE:
■ Soudní a rozhodčí řízení, vymáhání pohledávek, insolvence
■ Korporační právo (obchodní společnosti, družstva, spolky atp.)
■ Nemovitosti a stavební právo
■ Fúze a akvizice
■ Duševní vlastnictví
■ Média, reklama
■ Soutěžní právo
■ Elektronické komunikace
■ Obhajoba ve věcech trestních, zastupování poškozených v trestním řízení

Rozhodce Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
ČLEN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO STAVEBNÍ PRÁVO
ČLEN SEKCE PRO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ ZŘÍZENÉ ČESKOU ADVOKÁTNI KOMOROU

JAZYK: Angličtina

Mgr. DANA CIRKOVSKÁ

ADVOKÁT


Z PŘEDCHOZÍ PRAXE:
■ Advokátní kancelář HRUŠKA & CO. od r. 1998
■ Absolventka Právnické fakulty UK

SPECIALIZACE:
■ Korporační právo (obchodní společnosti, družstva, spolky atp.)
■ Duševní vlastnictví
■ Média, reklama
■ Nemovitosti
■ Pracovní právo
■ Soudní a rozhodčí řízení, insolvence
■ Rodinné právo
■ Exekuce

JAZYK: Angličtina

Ing. IVO BILÍK

DAŇOVÝ PORADCE

Člen Komory daňových poradců ČR
Ing. EVA HRUŠKOVÁ

OFFICE MANAGER