CENY ZA PRÁVNÍ SLUŽBY

jsou zpravidla stanoveny dohodou mezi advokátem a klientem, zejména s ohledem na okolnosti a složitost případu a potřeby a možnosti klienta. Odměna může být stanovena zejména těmito způsoby:


Časová odměna podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby

Pevná odměna za vyřízení věci bez ohledu na časovou náročnost poskytované právní služby

Odměna stanovená dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č.177/1996 Sb., advokátní tarif, tj. za úkon podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem

Odměna za úspěch tj. odměna podle výsledku sporu

Při trvalé spolupráci lze stanovit paušální odměnu za určitý časový úsek (zpravidla měsíc), bez ohledu na časovou i věcnou náročnost poskytnutých právních služeb.
V rámci převzetí případu je první konzultace zdarma.